Mora Terapi Nedir?
Neden Mora Terapi?
Mora Terapi Öncesi
Mora Terapi Uygulaması
Mora Terapi Sonrası
Maliyeti
Sık Sorulan Sorular
Basında Mora Terapi

MORATERAPİ (MORA BİOREZONANS) NEDİR?

 

Mora-Terapi, biorezonans konusunda dünyadaki en ileri teknoloji olarak kabul edilen MORA cihazını kullanarak yapılan biorezonans tedavilerinin genel adıdır.


Biorezonans maddenin çevresinde oluşan elektromanyetik alandaki frekansların ya da daha doğru bir ifade ile maddelerin foton yayılımlarının tedavi amacıyla kullanılmasıdır.


Yöntemin temeli doktor Franz Morell ve elektronik mühendisi Erich Rasche’ nın çalışmalarına dayanır. MORA (Morell ve Rasche) ismi biorezonansı bulan ve teknolojiyi bugünkü seviyesine getiren kişilerin yönteme koyduğu ilk isimdir.


Her madde atomlarının elektron yapısından kaynaklanan ve o maddeye özel olan bir elektromanyetik titreşim paternine sahiptir. Herhangi bir madde vücudu sadece kimyasal özelliği ile değil ayrıca bu elektromanyetik titreşim bilgisi yoluyla da etkiler. Maddenin kendisine özgü bu elektromanyetik frekans paterni elektronik olarak kaydedilebilir ve tedavi için kullanılabilir.


İnsan vücudundaki tüm biyokimyasal işlemlerden daha önemli olan ve tüm vücudu içine alan üst düzey bir kontrol mekanizması bulunmaktadır. Vücut üzerinde en üst düzeyde yapılan bu iletişim vücudu saran enerji meridyenlerini kullanır. Bilgi, çok ince elektromanyetik titreşimlerle taşınır. Vücudu saran elektromanyetik bilginin bozulması sistemin tıkandığı ve hastalıkların başladığı ilk basamaktır.


Mora-Terapi ile enerji merdiyenlerindeki bilgi akışını bozan normaldışı elektromanyetik frekanslar vücuttan silinir. Birbirinden bağımsız birçok sağlık problemine zemin hazırlayan “patolojik elektromanyetik titreşimler” kendi ayna görüntülerinin vücuda uygulanmasıyla ortadan kaldırılır. Enerji merdiyenlerindeki blokajların bu şekilde ortadan kaldırılması vücutta çok temelden gelen bir iyileşme yaratır.


Rezonans kelimesi elektronikten gelmektedir. İki eş elektriksel sinyalin birbirini seçmesi ve ilişkiye geçmesi olarak tanımlanabilir. Biyolojik sistemler için rezonans fenomenini kullanan yöntemlere ve teknolojilere biorezonans denilmektedir. Biorezonans kelimesi ilk zamanlardan beri çok tutulmuş bir isim olmasına rağmen zaman içerisinde bioenerji kurallarıyla çalıştığı varsayılan birçok farklı teknoloji için de kafa karıştırıcı olacak şekilde biorezonans ismi kullanılmaya başlanmıştır.


Yöntem 30 sene öncesine dayanmaktadır ancak 30 sene önceki tedaviler için kullanılan cihazlarla şu anda kullanılan MORA cihazının teknolojisi arasında belirgin fark bulunur.
Biorezonansın ortaya çıkış yeri ve ilk kullanılmaya başlanılan yer Almanya’ dır. Son 10 yıldır ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada çok daha bilinir hale gelmesine rağmen, MORA-Terapinin ya da klasik biorezonansın temel kavramları ve etki mekanizması birçok hekim için açıklanmaya ihtiyaç duymaktadır.

MORA-TERAPİ NE DEĞİLDİR...
Bu herhangi bir tipteki elektroterapi değildir. Kullanılan şey elektrik değil, vücudun kendisinden alınan veya maddelerin çevrelerine yaydığı çok ince ultra-fine elektromanyetik titreşimlerdir.
Mora-Biorezonans aynı zamanda manyetik alan tedavisi de değildir.
Mora-Terapi tedavi olmanız için tedavi olacağınıza “inanmanızın” gerekeceği paranormal bir tedavi metodu da değildir.
MORA-Terapi, biofizikteki en son buluşları kullanan ve bilimsel olarak araştırılmış ve ispatlanmış bir tedavi metodudur.

YAN ETKİSİ YOK...
MORA-Terapinin yan etkisi yoktur. Şimdiye kadar yapılmış bilimsel çalışmaların hiçbirinde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmamıştır. Çünkü vücutta zararlı etkilere yol açabilecek bir tedavi uygulaması vücudun enerji meridyenleriyle iletişime girmez.
Mora-Terapi ile ilgili bilinmesi gereken nokta özellikle kalp pili taşıyanlarda kullanılmadığıdır. Ayrıca dışarıdan frekansların kullanıldığı bir Mora-Terapi hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmaz. Bunlar dışında herhangi bir sağlık problemi Mora-Terapi uygulaması için engel oluşturmaz.

HANGİ HASTALIKLAR
MORA-Terapi ile hastalık değil vücudun anormal işleyen iletişim sistemi tedavi edilir. Vücut normalleştiğinde hastalık kendiliğinden iyileşir. Terapilerdeki en net sonuçlar bağımlılık tedavilerinde, cildi veya havayollarını tutan alerjilerde, kronik zehirlenmelerde, akut ve kronik ağrı durumlarında ve romatizmal hastalıklarda alınmıştır. Prensipte tüm hastalıklarda MORA-Terapiyle bir düzelme yaratılabilir.
Mora-Terapi ile çok ilerlemiş hastalıklarda dahi hastalığın şiddetinin azaltılması mümkündür. Tedavilerde neyin başarılabileceği hastalığın tipine değil, vücuttaki enerji meridyenleri üzerindeki baskının tedaviyi bloke edecek kadar büyük olup olmamasına bağlıdır. MORA-Terapide tedavinin değerlendirilmesi ve gidişatı akupunktur nokta ölçümleriyle kontrol edilebilir. Laboratuar sonuçlarındaki değişiklikler ise sonradan ve zaman içinde gelir.

Vücudun kendisinden alınan rezonanslar...
MORA-Terapide kullanılabilecek iki farklı tedavi yolu vardır. Birincisi, vücudun kendisinden alınan elektromanyetik bilginin kullanılmasıdır. Bu kullanım şeklinde eller ve ayaklardan ve bir yandan da hastalıklı bölgeden alınan titreşimlerin filtrelenmesi ve patolojik titreşimlerin temizlenmesi iyileşmeyi uyarır. Tedavinin nereye kadar başarılabileceği enerji meridyen sisteminin nasıl bir yük altında olduğuna bağlıdır. Genel olarak söylemek gerekirse hastalığın seyrinde iyiye doğru bir değişme ve kişide uzun süreli bir iyilik hali beklenir. Örnek olarak ağrı ile seyreden bir hastalıkta yapılacak bir patolojik frekans temizliği, ağrıyı yaratan temel problemde bir düzelmeyi uyarır ve kişinin ağrısı azalır.

Dışarıdan uygulanan rezonanslar...
MORA-Terapi uygulamasında ikinci yol ise kullanılan elektromanyetik bilginin vücut dışında başka bir kaynaktan sağlanmasıdır. Bu durumda bir patolojik frekans filtrelemesi yapılmaz. Dışarıdan alınan frekans örneği ya değiştirilmeden ya da tam ters çevrilerek eller ve ayaklar üzerinden vücuda uygulanır.
1. Sigara: Bu şekilde kullanıma örnek olarak sigara bırakma tedavisinde son içilen sigaradan alınan elektromanyetik bilginin kullanılmasıdır. Yapılan MORA-Terapi seansıyla sigara ile ilgili tüm titreşimler tek seansta nötrlenmeye çalışılır. Sigara içindeki maddelerin vücudunuzla kurduğu elektromanyetik bağ kırılır ve bu maddelerin vücudunuzu terketmesi uyarılır. Sonuç, vücudunuzun nikotinle ilgili kodlamasının ve sigaraya karşı algınızın değişmesidir.
Bu kullanım tüm madde bağımlılıkları için genişletilebilir. Ancak (intolerans durumuyla ilgili olmadıktan sonra) aynı sonucu toksik olmayan, vücut için "normal" bir organik maddeye karşı yaratmak mümkün değildir.
2. Kronik Zehirlenmeler (Ağır metaller..): Bu uygulamaya başka bir örnek herhangi bir toksik kirlenmede yapılabilecek MORA-Terapidir. Bu durumda zehirli maddenin nötralize edilebilmesi ve vücuttan atılabilmesi için yine o maddenin frekans bilgisi kullanılır. Burada yapılan işlem temizlenmeye çalışılan frekans örneğinin tam tersinin (ayna görüntüsünün) güçlendirilerek sigara tedavisine benzer şekilde vücuda eller ve ayaklar yoluyla verilmesidir.
3. Alerji (ve alerjik semptom vermeyen gıda intoleransları): MORA-Terapi ile yapılan alerji tedavilerinde, alerjen maddenin yarattığı yanlış kodlamanın bu şekilde temizlenmesi bir başka örnektir. Tedavi süresince alerji yapan maddeye karşı yapılan çok sıkı bir diyet eşliğinde alerjen maddenin vücutta “anahtar-kilit” benzetmesiyle uyardığı elektromanyetik yapı, MORA-Terapi seansları ile kırılır yani “kilit” ortadan kaldırılır. Sonuç tedaviler sonrası eskiden alerjiyi tetikleyen maddenin artık alerji yaratmamasıdır.
Allerji tedavilerindeki en önemli nokta alerjik yapıyı yaratan gerçek stresörü bulup onu ortadan kaldırmaktır. Bu ise görünürde alerji yaratan onlarca ya da yüzlerce maddenin değil meridyen sisteminde en fazla yüklenmeye yol açan gizli birkaç intolerans maddesinin bulunup tedavinin bunlara karşı uygulanmasıdır.

MORA Testleri
MORA ile yapılan testlerdeki mantık test edilen maddenin elektromanyetik bilgisinin vücut elektriksel sisteminde nasıl bir değişiklik yarattığının ölçümü üzerine kuruludur.
MORA ile aklınıza gelebilecek tüm maddelerin vücudu nasıl etkilediğini test etmek mümkündür. Bu şekilde birçok hastalığın altında yatmakta olan gıda intoleranslarının araştırılması özellikle önemlidir. Bunun yanında alerjik durumlar veya toksik kirlenme de aynı şekilde kolayca test edilebilir.
MORA Super + cihazına özel bir teknoloji yardımıyla, frekasın verildiği sırada cilt üzerinden alınan elektriksel ölçümlerle yapılan bu test ile yapılmış olan tedavinin etkisinin ne düzeyde olduğunu da görmek mümkündür.

HASTALAR İÇİN ÖNERİLER...
MORA-Terapi uygulanan hastaların çoğunda durumun iyileşmeye başlaması ilk birkaç tedavi seansı ile olur. Ancak bazen ilk tedavi ile birlikte genel şikayetlerde bir artma da görülebilir. Bunun sebebi MORA-Terapinin vücutta eskiden beri birikmiş olan zararlı titreşimleri serbestleştirmiş olmasıdır. Her MORA tedavisinin öncesinde ve tedavi sonrasındaki günlerde fazla miktarda su içmeniz önerilir. Bu sayede temizlenme kolaylaşır. Deri yoluyla (sıcak duş, sauna, keselenme) temizlenme de önerilir. Toksin atılımı kendisini idrarda ve dışkıda kötü bir koku şeklinde gösterebilir. Kişilerde nadir olarak kısa süreli bir ishal de görülebilir.


Bağımlılık tedavilerinde iyileşmeyi ortaya çıkarmak için bir tek seans genellikle yeterlidir. Diğer tedavilerde birkaç seansta hala bir düzelme başlamamış ise sistemin işleyişinde ciddi bir blokaj akla getirilmelidir. Kronik hastalıklarda akut durumlara nazaran genellikle daha fazla terapi oturumu gerekir. Alerjilerde tedavinin ne kadar süreceği alerjiye yol açan temel stresörlerin neler olduğuna bağlıdır.

MORATERAPİ KULLANIM ALANLARI
MORA-Terapi ile yapılan müdahale vücudun anormal işleyen enerji sistemi üzerinedir. Vücutta en üst düzeyde kontrolü sağlayan enerji meridyenleri üzerindeki elektromanyetik düzelme, hastalıklarda çok temelden gelen bir iyileşme yaratır. Blokaja yol açan etken ortadan kaldırıldığında görünürde isim almış olan semptom-hastalık ortadan kalkar. Bu şekilde çok ilerlemiş hastalıklarda dahi hastalığın şiddetinin azaltılması ya da başka bir şekilde başarılamayacak tedavilerin yapılabilmesi mümkündür. Tedavilerde nereye kadar gidilebileceği hastalığın ismine değil blokajın tedaviyi bloke edecek kadar büyük olup olmamasına bağlıdır.
Temelden Gelen İyileşme Eğilimi... Ağrı ile seyreden bir romatizmal hastalıkta yapılacak tedavilerin ağrıyı net bir şekilde azaltmasının sebebi tedavinin ağrı kesiciler gibi ağrıyı bastırması değil, yapılan enerjetik müdahalenin hastalığı en temel düzeyde etkilemesi ve başka bir şekilde yaratılamayacak şekilde iyileşmeyi başlatmasıdır. Bir organ hastalığında uygulanan MORA-Terapi seansları da yine benzer şekilde hastalığın şiddetini azaltır ya da uzmanlaşılmış bir kullanımda hastalığı tamamen ortadan kaldırabilir.


Tedaviye eski Çin tıbbı bilgisinin, 5 element kuramının, homeopatinin ve akupunktur noktalarının eklenmesi etkinlik konusunda fark yaratacaktır ama birçok tedavi için bu bilgi bir zorunluluk değildir. Genel uygulamada tedavi eller ve ayaklardan tutulan veya hastalıklı bölge üzerinde gezdirilen elektrodlar ile uygulanır. Kişi tedavi sırasında herhangi birşey hissetmez.

Hangi Hastalıklar... Tecrübeler endikasyonları hastalık isimleriyle sınırlandırmamak gerektiğini göstermektedir. Kullanılan tedavi programlarının özel endikasyonları dışında enerji meridyen sistemindeki düzeltme kendisini değişik şekillerde de gösterebilir. Terapinin yöneltildiği hastalıktaki düzelme dışında vücutta ilişkisiz olarak nitelenebilecek başka düzelmelerle sık sık karşılaşılır. Yan etki yaratmak ise hemen hemen mümkün değildir.


MORA' nın frekans filtreleme teknolojisinin eski Çin tıp teorileri ve homeopati bilgisiyle birleştirilmesiyle tanımlanmış 400'ün üzerinde endikasyon ve kullanım şekli vardır. Bu terapilerdeki en net sonuçlar bağımlılık tedavilerinde, kronik zehirlenmelerde, cildi veya havayollarını tutan alerjilerde, akut ve kronik ağrı durumlarında ve romatizmal hastalıklarda alınmıştır.

Ana Sayfa | Sigara Bırakma | Ağrı Tedavisi | Alerji Tedavisi | Kilo Verme | Diğer Hizmetler | Merkezimizden Görüntüler | Hakkımızda | İletişim

Önemli Not… MORA-Terapi'de kullanılan cihaz tıbbi tedavi cihazıdır T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından "Sınıf 2a Tıbbi Tedavi Cihazı" olarak onaylıdır. Yani MORA-Terapi doktorlar tarafından ve çeşitli hastalıklarda kullanılabilir; ancak frekanslarla yapılan bu uygulamaların sadece diğer tedavi yöntemlerini tamamlayıcı olarak kullanıldığı unutulmamalıdır. Bilimsel çalışmalar sürmesine rağmen yöntem sigara bırakma konusunda "bilimsel olarak ispatlanmış" tedaviler sınıfında halen değildir. Bu sebeple sigara bırakma konusunda yapılan terapi uygulaması bir "tıbbi tedavi" değildir; sigaraya karşı bir eğitim faaliyeti beraberliğinde ve klasik yaklaşımı tamamlayıcı yada destek nitelikte düşünülmelidir. Sigara bırakma hekim tarafından yada hekim kontrolünde yapılan terapilerde fiziksel, psikolojik ve alışkanlıktan oluşan sigara bağımlılığı bir bütün olarak değerlendirilir.